สินค้า

รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ บจก.

สินค้า ( 6 )

ขึ้นรูป ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์พลาสติกตามสั่ง
บอลวาล์วพลาสติกผลิตตามสั่ง
ผลิตบอลวาล์วพลาสติก
รับผลิตชิ้นส่วน พลาสติกทางการแพทย์ ตามสั่ง
รับผลิตพลาสติกในครัวเรือน และ ผลิตพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ตามสั่ง
สายรัดเบลรับผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ตามสั่ง (พลาสติก)