สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 1737  
Feb 2021 1586  
Mar 2021 2123  
Apr 2021 2165  
May 2021 2509  
Jun 2021 2420  
Jul 2021 1714  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0