ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 081 633 4514

บทความ

แม่พิมพ์พลาสติกสำคัญอย่างไร

แม่พิมพ์พลาสติก เป็นแม่พิมพ์สำหรับผลิตชิ้นส่วนงานพลาสติก เพื่อการขึ้นรูปร่างผลิตภัณฑ์ให้ออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ

เพราะเหตุใดแม่พิมพ์บอลวาล์วจึงเป็นที่นิยมในตลาด

แม่พิมพ์บอลวาล์ว คือแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปบอลวาล์ว เป็นผลิตภัณฑ์สพำหรับการควมคุมการไหลของน้ำหรือของเหลว

เกร็ดความรู้การขึ้นรูปพลาสติก

การขึ้นรูปพลาสติกคือกระบวนการเพื่อสร้างชิ้นงาน ผ่านความร้อนและทำการเข้าแม่พิมพ์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ตามแบบ

แม่พิมพ์สำคัญอย่างไรในการผลิตชิ้นงาน

การผลิตชิ้นงานหนึ่งชิ้นต้องใช้แม่พิมพ์ที่ดี พร้อมด้วยกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ