ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 081 633 4514

กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

บริษัท รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ จำกัด

         
         บริษัท รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ จำกัด
 เราดำเนินการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมากว่า 35 ปี พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบอย่างครบวงจร ด้วยเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งเครื่องฉีดพลาสติกอีกกว่า 20 เครื่อง ซึ่งเราเป็นหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร