ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 081 633 4514

แสดง 1 ถึง 24 จาก 9

ใช้ปิดขวดแก้ว, ขวด พลาสติก เหมาะกับ อุตสาหกรรม เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส

เหมาะกับงานใช้ในครัวเรือน, ร้านค้าขายอาหาร

แก้วน้ำพลาสติก เหมาะกับเครื่องดื่มเย็น

ใช้เป็นช้อนตักขนม, ตัก ไอศกรีม ใช้กับอุตสาหกรรม อาหาร

รับขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้ามแปรงล้างขวดนม

รับขึ้นรูปแม่พิมพ์ส้อมมาม่า

แม่พิมพ์ ฝาขวดแก้ว

ใช้ปิดขวดแก้ว, ขวด พลาสติก เหมาะกับ อุตสาหกรรม เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส

แม่พิมพ์ แก้วน้ำ

เหมาะกับงานใช้ในครัวเรือน, ร้านค้าขายอาหาร

แม่พิมพ์ แก้วน้ำ YATI

แก้วน้ำพลาสติก เหมาะกับเครื่องดื่มเย็น

แม่พิมพ์ ช้อน

ใช้เป็นช้อนตักขนม, ตัก ไอศกรีม ใช้กับอุตสาหกรรม อาหาร

แม่พิมพ์ด้ามแปรงล้างขวดนม

รับขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้ามแปรงล้างขวดนม

แม่พิมพ์ส้อมมาม่า

รับขึ้นรูปแม่พิมพ์ส้อมมาม่า

แสดง 1 ถึง 24 จาก 9

ป้ายกำกับสินค้า